Prosjekter

English

Første prosjekt er et pilotprosjekt for Mikrokraftverk

Mikrokraftverk

I februar 2007 var Anders Austegrad og Lars Mjølhus på besøk i Uttarakhnad for å gjøre feltundersøkelser sammen med den lokale prosjektkoordinator Jogendra Bisht. Vi undersøkt 3 mulig landsbyer og valget falt på landsbyen Jabar i Almora distrikt i delstaten Uttarakhand i Nord India. Det vil bli benyttet kanalsystem fra eksisterende mølle, men kanalene blir utvidet for å få nok vann til produksjon av elektrisitet.

Friends of Himalaya ble startet for å gi økonomisk støtte til dette prosjektet, og dette er det første prosjektet vi er involvert i. Etter besøk et i 2007 er det kommet opp flere andre prosjektideer som er relatert til mikrokraftverk.

Prosjektet er blitt etablert på initiativ fra Lars Mjølhus som i samarbeid med Anders Austegard bistår den lokale prosjektgruppe med kunnskap og teknologi for å bygge et minikraftverk som vil produsere ca. 12kW. Det blir importert 2 turbiner fra Afganistan hvor Anders Austegrad til daglig er involvert i utbygging av denne typer anlegg. Den ene turbinen skal installeres i Jabar og den andre skal benyttes som produksjonsmodell. Prosjektet vil forespør små mekaniske verkstder i Himalaya om å starte produksjon av disse turbinene, og allerede nå har vi kontakt med et veksted i Ranikhet som vil forsøke å produsere en turbin basert på tegninger og modell fra Remote Hydrolight.

Det legges stor vekt på lokal deltakelse og det blir etablert en egen kommite i landsbyen som skal være involvert i bygging og daglig drift av kraftverket. Denne lokale mobilisering blir ledet av Jogendra Bisht som bor i Ranikhet og har mange års erfaring med denne type mobilisering og landsbyutvikling.

Hillcraft

Friends of Himalaya har også fått kjennskap til et annet meget spennende prosjekt hvor kvinner i området Ranikhet nå har etablert bedriften Hillcraft hvor 28 kvinner nå er travelt opptatt med å produsere ulike kort og smykker. Dette har blitt en meget attraktiv arbeidsplass hvor kvinner nå har fått mulighet til egen inntekt.