Nyheter
English 

 Masteroppgave våren 2009

14.07.2009

Undersøkelse av strømning gjennom løpehjulet til en Cross Flow turbin

Det var Eve Cathrin Walseth som gjennomførte oppgaven, og det er laget en fyldig rapport som ytterligere dokumenterer testene som ble gjort høsten 2008. Denne masteroppgaven bekrefter at cross flow turbinen fra  Remote Hydro er meget godt egnet til mikro kraftanlegg. Vi arbeider nå aktivt med å knytte nye kontakter i Himalaya for å skape interresse for denne turbintypen.


Turbinen testet ved NTNU

22. 10.2008

Cross flow turbinen som er planlagt benyttet i Himalaya ble i september 2008 installert i vannkraftlaboratoriet ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet for test av ytelse. Turbinen er designet av vår samarbeidspartner Remote Hydro Light  og produsert i Kabul. Testen viste en ytelse på hele 78,6% ved en fallhøyde på 5 m, noe som er meget bra tatt i betraktning av at turninen er produsert i et enkelt mekanisk verksted.  Det planlegges en masteroppgave våren 2009 for å undersøke vannstrømmen i turbinen ytterligere med tanke på optimalisering av designet.

 

Turbinen ankommet Ranikhet

13.02.2008

Transport av utstyret  fra Afghanistan tok meget lang tid, men idag ankom forsendelsen endelig Ranikhet.  Det har vært en lang transport med fly fra Kabul via Bahrain til New Delhi. Mye byråkrati ved fortolling og til sist med bil til Ranikhet. Den siste etappen skulle normalt ta 9 -10 timer, men tok 2 dager. Bompasseringer med stempling av papirer og motorstopp med 1 dag på verksted.

 Mange var på plass da turbinen ankom

Austegard studerer turbinen sammen med Mr. Pandey

Austegard sjekker den elektroniske kontrolleren med mange tilskuere

To eksperter møtes

12.02.2008

I forbindelse med mikrokraftverket har vi fått etablert et meget godt samarbeid en ekspert på alt som har med kraftverk og distribusjon, Mr. Verma. Han har ansvar for strømforsyning i Nainital og Almora distrikt, og han viser meget stor velvilje i å bistå med pilotprosjektet. I morgen skal vi teste den elektroniske kontrolleren, og dette vil foregå på verkstedet i Ranikhet.  Austegard og Verma kommer meget godt overens og snakker samme faglige språk. Verma vil helt klart bli til stor nytte i videreføringen av prosjektet.

 Mr. Verma og Austegrad på kontoret i Ranikhet

Nytt fra India

11.02.2008

Idag har vi vært på nytt landsbybesøk til Jabar hvor mikrokraftverket var planlagt. Vi hadde et møte med sentrale personer som kunne opplyse at det var gått et jordskred i området der elva renner ut av en liten innsjø ovenfor landsbyen. Dette har ført til at vannet nå også renner andre steder, og dermed er det fare for at det blir for lite vann til både vanning av jorder samt produksjon av strøm. Etter nærmere samtaler ble vi derfor enig om at pilotanlegget må etableres i en annen landsby. Arbeidet med å finne ny landsby starter umiddelbart. Vi vil i de neste 3 dager jobbe med kunnskapsoverføring for reproduksjon av turbin og annet utstyr lokalt i Ranikhet samt gjennomgå testing av den elektroniske kontrolleren. Alt utstyr er i skrivende stund på vei med bil fra Delhi og er ventet å ankomme Ranikhet sent ikveld.

Nytt fra India

09.02.2008

Anders Austegrad og Lars Mjølhus ankom Ranikhet fredag kveld. De kjørte bil fra Delhi sammen med Jogendra Bisht. Så langt har oppholdet i Inida vært meget fruktbart. De har både hatt møte med Chief Minister i delstaten Uttarakhand for å profilere mikrokraft prosjektet samt deltatt på mottakelse i den Norske Ambasaden i forbindelse med Statsminister Jens Stoltenbergs offisielle besøk til India denne uken.

Lars Mjølhus i samtale med Chief Minister Maj. Gen. BC Khanduri og Mr. Sriprakash Kandpal. Chief Minister til venstre.

Indisk prosjektkoordinator Jogendra Bisht i samtale med Statsminister Jens Stoltenberg

Mikrokraftverk

05.02.2008

Anders Austegard og Lars Mjølhus er ankommet Delhi hvor de skal fortsette arbeidet med Mikrokraftverket. Turbin og annet utstyr er ankommet Dehli. I de neste 2-3 uker skal de arbeide med disse oppgavene:

  1. Overføre kunnskap om turbinen til lokalt mekanisk verksted i Ranikhet med tanke på lokal produksjon i Himalaya.
  2. Etablere en testlab for kontroller som skal holde spenning stabil til forbrukere.
  3. Utføre mer detaljerte oppmåling i landsbyen  sammen med lokal prosjektkoordinator som skal bistå landsbyen med bygging av turbinhuset og resten av infrastrukturen for mikrokraftverket.
  4. Møte med Chief Minister i Uttarakhnad for å profilere prosjektet og for å søke bistand til videre utbygging og samarbeid. Dette møte skal være i Delhi 5. Februar.

Studentbesøk fra Himalaya til Trondheim

 14.01.2008

I perioden 6. november til 9. januar har Ajay Rastogi studert to fag ved Filosofisk institutt på NTNU. Han har studert "Technology for a Good Society" og "Corporate Responsibility and Ethics". Ajay er gift og kommer fra en landsby bare 12 km fra Ranikhet hvor de lokale kontaktene til Friends of Himalaya bor. Han kjenner personlig både Jogendra og Akshay, så verden er ikke så stor ... I løpet av perioden fikk Ajay være med på et Nepalmøte ved NTNU samt et besøk på et Rotarymøte i Palmehaven hvor Lars Mjølhus hadde en presentasjon av Uttarakhand og mikrokraftprosjektet. I tillegg fikk han også treffe flere av personene som har vært på tracking i Himalay, samt være med på Norsk  Jul- og Nyttårsfeiring.

Her på julebesøk hos Bjørg og Lars Mjølhus

Ajay er nå tilbake i India og skal i en jobbe for Fair Trade i ca 1 måned før han avslutter studiene i Nederland. Vi kommer sikkert til å høre mer fra ham ..

 

Mikrokraftverk i landsbyen Jabar

12.12.2007

I Februar i 2007 var Anders Austegard og Lars Mjølhus i nord India for å finne plass til det første minikraftverk basert på teknologi fra Afganistan. Det ble gjort feltmålinger i 3 landsbyer og valget falt på landsbyen Jabar. Mikrokraftverket vil bli basert på en enkel turbintype som er benyttet med godt resultat i Afghanistan. Denne produseres i små mekaniske verksteder i Kabul, og det planlegges å starte produksjon av denne også i nord India. Det er det Afghanske firmaet Remote HydroLight som er leverandør av kunnskap og teknologi.